GPS Frequnetie standaard

Ik was al een tijdje bezig met het bouwen van een 10Mhz frequentie referentie op basis van het DCF-77 signaal. Hier mee loop ik echter tegen een aantal problemen aan, software issues en instabiliteit in het DCF-77 signaal. Waarvan de instabiliteit van het DCf-77 het grootste issue is. Nu had ik al een tijdje een GPS-ontvanger liggen van Jupiter, de bekende Jupiter TU30-D145 GPS-module. Na wat research op internet kwam ik erachter dat deze module uitermate geschikt is voor het maken van een referentie frequentie. Deze module heeft een 10Khz en 1Hz uitgang. Het 10Khz signaal is ideaal om een 10Mhz VCOXO via een PLL-schakeling in het gareel te houden. Er is een wel een maar aan dit signaal, het wordt ook uitgestuurd als er geen/slecht GPS-ontvangst is. Daarom is het wel zo handig om in de gaten te houden of er een zogenaamde ‘lock’ is, dit houdt in dat er minimaal 3 satellieten met een goed signaal beschikbaar zijn.

Jupiter TU30-D145

IMG 3487 522X392

Het in de gaten houden of er een ‘lock’ is wordt geregeld door een PIC-16F628a die het NMEA-signaal via de RxD-poort inleest. Omdat de Jupiter GPS-ontvanger nog meer informatie uitstuurt dan alleen tijd, locatie, het aantal satellieten en of er een ‘lock’ is, wordt alleen naar het bericht gekeken wat met $GPGGA begint, dit bericht bevat de zojuist genoemde informatie.

Hieronder de test opstelling op het breadboard.

GPS Standaard 2 522X392

GPS Standaard 1 522X392